Chrzest

Formalności związane z Sakramentem Chrztu św.

1. W odpowiednim czasie, przynajmniej na 4 tygodnie przed planowanym Chrztem rodzice zgłaszają chęć Chrztu dziecka w kancelarii.
2. Należy przynieść ze sobą do wglądu Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
3. Należy podać imię i nazwisko oraz dane personalne rodziców chrzestnych.
4. Rodzice i chrzestni przygotowują się religijnie na uroczystość Chrztu Świętego dziecka: przystępują do Spowiedzi św., aby w dniu Chrztu dziecka przyjąć Komunię św. (chyba, że nie mogą, np. z powodu małżeństwa cywilnego rodziców dziecka).

Kto może być chrzestnym?

Chrzestnymi dla dziecka mogą być osoby, które przyjęły Sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania i są osobami praktykującymi, które swym życiem mogą dać przykład dziecku.

Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub niemający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący, albo praktykujący tylko „od święta”).

Chrzestni spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenia swojego księdza proboszcza, że mogą pełnić tę funkcję.


Do obrzędu chrztu potrzebna jest świeca i biała szata.

Przygotowanie do chrztu dla rodziców i chrzestnych jest w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 16.00