Duszpasterze

Proboszcz

ks. kanonik Józef Kubicza

Urodzony w 1959 roku. Pochodzi z parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Piekoszowie.
Przyjął święcenia kapłańskie w 1986 roku. Mianowany proboszczem w 1999 roku.

Wikariusz

ks. Kamil Samiczak

Urodzony w 1989 roku. Pochodzi z parafii pw. Św. Stanisława B.M. w Bodzentynie.
Przyjął święcenia kapłańskie w 2017 roku. Mianowany wikariuszem w 2020 roku.