Historia Parafii

We wrześniu 1982 r. rozpoczęło się tworzenie ośrodka duszpasterskiego w Nowinach, a w 1983 bp Stanisław Szymecki poświęcił plac pod budowę kaplicy. Parafia została erygowana 16 października 1983 r. przez bpa Stanisława Szymeckiego, wydzielono ją z parafii Kielce Słowik.

W kaplicy, która nadal służy parafii, dominuje drewniany wystrój, w który została wkomponowana ikona Chrystusa Odkupiciela na krzyżu w ołtarzu głównym, autorstwa art. plastyk Izabeli Borowskiej. Większość prac w drewnie wykonał tutaj Marian Jędrocha – część z nich znalazła swe miejsce w nowym kościele. Budynek z kaplicą pełni m.in. funkcje domu parafialnego.

Od 2009 r., z chwilą przeniesienia Najświętszego Sakramentu, miejsce dotychczasowej kaplicy przejął nowy kościół parafialny pw. Chrystusa Odkupiciela. Budowa kościoła, w sąsiedztwie dotychczasowej kaplicy, trwała w latach 2001-2004 (stan surowy). Projekt bryły świątyni wykonał arch. Włodzimierz Cichoń, wnętrza – arch. Aneta Barańska.

Kościół, z elewacją w jasnych tonacjach i prawidłowymi proporcjami, odznacza się prostotą i regularnością w rozwiązaniach kompozycyjnych. W ołtarzu głównym – malowany na drewnie obraz Chrystusa Odkupiciela Józefa Furdyny, okna witrażowe – autorstwa Tomasza Furdyny. Drogi Krzyżowe (w drewnie, Marian Jędrocha), przeniesione z kaplicy.

20 października 2019 kościół pw. Chrystusa Odkupiciela w Nowinach został konsekrowany przez J.E. Ks. Bpa Ordynariusza Jana Piotrowskiego.

Parafia w Nowinach, powstała z myślą o rodzinach osiedlających się  w latach 80-tych XX w. w gminie Sitkówka-Nowiny w czasach dynamicznego rozwoju cementowni, oczyszczalni ścieków, zakładów przemysłowych, wydobycia kamienia, czy przemysłu usługowego. 

Parafia otacza opieką duszpasterską duży ośrodek dla niepełnosprawnych w Zgórsku, nastawiony głównie na osoby upośledzone intelektualnie.