Opłatki na stół wigilyjny

W świątyni zostały poświęcone opłatki na stół wigilijny, które w tym roku z racji trwającej epidemii nie będą roznoszone do domów. W nawach bocznych tak przy Pani Częstochowskiej jak i Jezusie Miłosiernym zostały ustawione stoliki na których są wyłożone opłatki i świece Caritas. Są również puszki do których będziemy składać ofiary. Ofiary składane za opłatki są przeznaczone na ogrzewanie kościoła. Można wziąć dla siebie, dla sąsiadów czy znajomych. Będziemy mieli sporo czasu, by w opłatki poświęcone w kościele zaopatrzyć się i przyczynić się do ogrzania kościoła w czasie zimy.